Dr Yang Yang

Research Fellow

Frazer Institute
Faculty of Medicine

Overview

Research Interests

 • Bioinformatics; Machine learning; Dimensionality Reduction; Geometric Deep Learning

Qualifications

 • Doctor of Philosophy, University of New South Wales

Publications

View all Publications

Supervision

 • Doctor Philosophy

 • Doctor Philosophy

 • Doctor Philosophy

View all Supervision

Publications

Journal Article

 • Yang, Yang, Tuong, Zewen K. and Yu, Di (2023). Dimensionality reduction under scrutiny. Nature Computational Science, 3 (1), 8-9. doi: 10.1038/s43588-022-00383-1

 • Wang, Zhi-Chao, Yao, Yin, Chen, Cai-Ling, Guo, Cui-Lian, Ding, Hong-Xia, Song, Jia, Wang, Zhe-Zheng, Wang, Nan, Li, Xue-Li, Liao, Bo, Yang, Yang, Yu, Di and Liu, Zheng (2022). Extrafollicular PD-1highCXCR5–CD4+ T cells participate in local immunoglobulin production in nasal polyps. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 149 (2), 610-623. doi: 10.1016/j.jaci.2021.06.023

 • Puri, Prianka, Jiang, Simon H., Yang, Yang, Mackay, Fabienne and Yu, Di (2021). Understand SLE heterogeneity in the era of omics, big data, and artificial intelligence. Rheumatology and Autoimmunity, 1 (1), 38-49. doi: 10.1002/rai2.12010

 • Yao, Yin, Chen, Zhian, Zhang, Hao, Chen, Cailing, Zeng, Ming, Yunis, Joseph, Wei, Yunbo, Wan, Yanmin, Wang, Naiqi, Zhou, Mingzhe, Qiu, Chao, Zeng, Qunxiong, Ong, Hong Sheng, Wang, Hao, Makota, Fadzai Victor, Yang, Yang, Yang, Zhaohui, Wang, Nan, Deng, Jun, Shen, Chao, Xia, Yan, Yuan, Lin, Lian, Zhaoqin, Deng, Yike, Guo, Cuilian, Huang, Ao, Zhou, Pengcheng, Shi, Haibo, Zhang, Weitian ... Yu, Di (2021). Selenium–GPX4 axis protects follicular helper T cells from ferroptosis. Nature Immunology, 22 (9), 1127-1139. doi: 10.1038/s41590-021-00996-0

 • Yang, Yang, Sun, Hongjian, Zhang, Yu, Zhang, Tiefu, Gong, Jialei, Wei, Yunbo, Duan, Yong-Gang, Shu, Minglei, Yang, Yuchen, Wu, Di and Yu, Di (2021). Dimensionality reduction by UMAP reinforces sample heterogeneity analysis in bulk transcriptomic data. Cell Reports, 36 (4) 109442, 109442. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109442

 • Tan, Qiyue, Lv, Yuebin, Zhao, Feng, Zhou, Jinhui, Yang, Yang, Liu, Yingchun, Zhang, Mingyuan, Lu, Feng, Wei, Yuan, Chen, Xin, Zhang, Ruizhi, Chen, Chen, Wu, Bing, Zhang, Xiaochang, Li, Chengcheng, Huang, Hongyuan, Cai, Junfang, Cao, Zhaojin, Yu, Di, Ji, John S., Zhao, Shuhua and Shi, Xiaoming (2021). Association of low blood arsenic exposure with level of malondialdehyde among Chinese adults aged 65 and older. Science of the Total Environment, 758 143638, 1-8. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143638

 • Yi, Shuhua, Zhang, Yu, Xiong, Wenjie, Chen, Weiwei, Hou, Zhaohua, Yang, Yang, Yan, Yuting, Wei, Yunbo, Cui, Rui, Wang, Huijun, Yu, Zhen, Li, Heng, Li, Zengjun, Liu, Wei, Lv, Rui, Wang, Tingyu, Ru, Kun, Zou, Dehui, Shu, Minglei, Qiu, Lugui and Yu, Di (2020). Prominent immune signatures of T cells are specifically associated with indolent B-cell lymphoproliferative disorders and predict prognosis. Clinical and Translational Immunology, 9 (1) e01105. doi: 10.1002/cti2.1105

 • Yang, Yang, Zhang, Wenjie, Zhang, Ying, Lin, Xuemin and Wang, Liping (2019). Selectivity estimation on set containment search. Data Science and Engineering, 4 (3), 254-268. doi: 10.1007/s41019-019-00104-1

Conference Publication

 • Yang, Yang, Zhang, Ying, Zhang, Wenjie and Huang, Zengfeng (2019). GB-KMV: an augmented KMV sketch for approximate containment similarity search. 2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), Macao, China, 8-11 April 2019. Piscataway, NJ USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/icde.2019.00048

 • Yang, Yang, Zhang, Wenjie, Zhang, Ying, Lin, Xuemin and Wang, Liping (2019). Selectivity estimation on set containment search. 24th International Conference, DASFAA 2019, Chiang Mai, Thailand, 22–25 April 2019. Cham, Switzerland: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-18576-3_20

PhD and MPhil Supervision

Current Supervision

 • Doctor Philosophy — Associate Advisor

  Other advisors:

 • Doctor Philosophy — Associate Advisor

 • Doctor Philosophy — Associate Advisor

 • Doctor Philosophy — Associate Advisor

  Other advisors:

 • Doctor Philosophy — Associate Advisor